האישה במשנתו של ר' שמחה משפירא / אברהם גרוסמן
Title