חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

זושה מהאניפולי

מגדולי רבני החסידות - נפטר 1800

אחיו הגדול של רבי אלימלך מלז'נסק. לאחר שדבק כאחיו במגיד ממזריטש היה מחשובי תלמידיו וזכה להערצת חבריו הצדיקים. בעל ה"תניא" אמר עליו:
"עבודתו הייתה ביראה עילאה כל כך עד שגם בהיכל היראה הייתה יראתו לפלא".
נתפרסם בדבקותו המופלאה, ובין החסידים סופרו עליו עשרות סיפורים, שהעמידוהו במרכז התנועה כאיש ההתלהבות הפנימית.

כרבי אלימלך אחיו, שראהו גם כמורו בחסידות, הבליט את חשיבותו של הצדיק "הצריך להשפיע שפע קודש של יראת שמים על כל המון בית ישראל", אולם למרות ההדגשה של ערך הצדיק וגדולתו, היה מעורב בין הבריות ומקורב להמוני העם, שנהרו אחריו באלפיהם, שראו בו לא רק מורה וצדיק אלא גם מגן ומציל.

דברי תורתו פזורים בספרי תלמידיו ובני דורו וכונסו-חוברו יחד בספר "מנורת זהב" (וורשה, תרס"ב). רבי זושה האריך ימים חמש עשרה שנה אחר אחיו רבי אלימלך ונפטר אחר מחלה ממושכת ביום ב' שבט תק"ס (1800) בהאניפולי.

השאיר שני בנים צדיקים, את רבי ישראל אברהם רבה של טשארני-אוסטראה ורבי צבי מנחם מנדיל, ממלא מקומו בהאניפולי.

הרחבה מתוך הספר "דור דעה" מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר, ניו יורק תשי"ב


מקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
אלימלך מליז'נסק
שמואל שמלקה הורביץ
משה אליקים בריעה מקוזניץ


נושאים קרובים באתר דעת
חסידות


ספרים בטקסט מלא
בוצינא קדישא