חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עשר המכות

עשר מכות מצרים

המכות שהוכו המצרים במצריים הם: דם צפרדע כנים ערוב דבר שחין ברד ארבה חשך [מכת] בכורות.

באגדה של פסח נתן ר' יהודה סימנים לעשרת המכות במצרים: דצ"ך עד"ש באח"ב.

הסדר בתהילים
תהילים ע"ח מ"ד-נ"א הוא:
א) ויהפך לדם יאוריהם,
ב) ישלח בהם ערוב,
ג) וצפרדע ותשחיתם,
ד) ויתן לחסיל יבולם ויגיעם לארבה,
ה) יהרוג בברד גפנם וגו,
ו) וחיתם לדבר הסגיר,
ז) ויך כל בכור במצרים
יש עוד סדר אחר: (תהלים ק"ה כ"ח-ל"ו).
א) שלח חשך ויחשך,
ב) הפך מימיהם לדם,
ג) שרץ ארצם צפרדעים,
ד) אמר ויבא ערב,
ה) כנים בכל גבולם,
ו) נתן גשמיהם ברד,
ז) אמר ויבא ארבה,
ח) ויך כל בכור בארצם
הסימן שנתן רבי יהודה במכות מחלק את המכות לשלושה חלקים:
דצ"ך
עד"ש
באח"ב.
בכל אחד מהחלקים, שתי המכות הראשונות היו בהתראה, והשלישית ללא התראה, וסימנך כח"ש. והאחרונה, מכת בכורות, הייתה בהתראה, ונצטרפה עם האחרונות (לקח טוב שמות ח' ט"ו).מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן