חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ניסן

הראשון לחדשים מיציאת מצרים, השביעי לחשבון השנה

ראשון לחדשים מיציאת מצרים, השביעי לחשבון השנה. החודש תמיד בן שלושים יום. ר"ח ניסן הוא רק יום אחד והוא חל בימי אגה"ז בשבוע. היום בשבוע בו חל א' בניסן הוא היום בו חל פסח, י"ז בתמוז ותשעה באב. בניסן הוא פסח.
וסימנך:
הִשביעני במרורים (ליל פסח שאוכלים מרור)
הִרוני לענה (איכה נ' ט"ו) שהוא תשעה באב (סדור רש"י סי' ת"ב).

בכל חודש ניסן אין אומרים תחנון, ואין אומרים "יהי רצון" שאחר קריאת התורה ביום ב' וביום ה', אין מזכירים נשמות בשבת וחול, ואין אומרים בשבת "אב הרחמים" ולא "צדקתך צדק" במנחה, אבל אומרים "אל ארך אפים" ו"למנצח". ואין מתענים בו, מלבד חתן ביום חופתו ובכורים בערב פסח.
מא' ועד י"ג בניסן נוהגים לומר בכל יום בפרשת הנשיאים נשיא ליום בפרשת נשא, וביום י"ג עד "כן עשה את המנורה" בפרשת בהעלותך. (יש הנוהגים לקרוא את פרשת הנשיא בספר תורה בלי ברכות).

השבת שלפני פסח היא
שבת הגדול. יש האומרים בה פיוטים. מפסיקים לומר "ברכי נפשי". נוהגים לקרוא הגדה של פסח מ"עבדים היינו" עד "לכפר על כל עוונותינו" (דעת הגר"א לא לאומרו). במוצאי שבת אחרי תפילת ערבית אין אומרים "ויהי נועם", "ואתה קדוש".
בחודש ניסן מברכים את ברכת האילנות:
אמר רב: האי מאן דנפק ביומא דניסן וחזא אילני דמלבלבי, אומר: ברוך שלא חסר בעולמו כלום (ברכות מ"ג.).
יש נוהגים לקרות בכל יום מר"ח ניסן עד י"ב בו קורבן אחר מן הנשיאים (בפ' נשא).


מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
מבחר מאמרים על חודש ניסן וחג הפסח

מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
אביב