חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עדני שלמה

רבי שלמה בן יהושע עדני, אחד מרבני חברון יליד עדן או צנעא בתימן, ולזה כנויו "עדני", חי בראשית המאה הי"ז, ולמד תורה וקבלה מפי ר"ח ויטאל. בשנת 1622 או 1624 חבר פירוש על משניות בשם "מלאכת שלמה".

ר' שלמה עדני - אחד מרבני חברון יליד עדן או צנעא בתימן, ולזה כנויו "עדני", חי בראש המאה הי"ז, ולמד תורה וקבלה מפי ר' בצלאל אשכנזי ור"ח ויטאל. בשנת 1622 או 1624 חיבר פירוש למשנה בשם "מלאכת שלמה", ור' מנשה בן ישראל השתמש בהגהותיו בהוציאו לאור את המשניות בשנת שצ"ב (1632).

בהקדמה כתב, שיושבי תימן לא רצו לעלות לבית שני ונשארו שם.
חיבר את הספר "דברי אמת" - הגהות על המקרא בדרך אור תורה להר"ם די לונזאנו. החיד"א ראהו בכ"י.

מקור הערך: על פי אוצר ישראל לי"ד אייזענשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: אמציה
הערה: הוא לא היה תלמיד האר"י וגם לא של המהרח"ו, אלא של ר' בצלאל אשכנזי.
מקור ההערה: ספר


שם המעיר:
הערה: קבור בבית העלמין העתיק בחברון


שם המעיר: יוסי
הערה: נולד בצנעא בין 1566 ל- 1569.
נפטר בחברון ב- 1625.
מקור ההערה: מחקר אישי רב,כולל שותי"ם של רבני התקופה.


שם המעיר: עמנואל
הערה: ברצוני להעיר ל"אמציה", שר' שלמה עדני מעיד בעצמו על לימודו לפני ר' חיים ויטאל, בהקדמתו לפירושו "מלאכת שלמה".
בלשון זו:
"תמיד בין עפר רגלי החכמים אשר היו שם נתאבקתי. הלא
המה עמודי הגולה והאריאל. כמו החכם השלם המקובל
האלהי כמהר״ר חיים ויטל נ״ע. ומורינו הרב אשכנזי כמוהר"ר בצלאל נ"ע. וזולתם ממורי הוראותם..."
מקור ההערה: הקדמת "מלאכת שלמה" לרבי שלמה עדני


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן