חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אברהם מטשכאנוב

מגדולי רבני החסידות (1789 - 1875)

נולד בשנת תקמ"ט (1789) בפארזענטשאוו שעל יד לענטשיץ לאביו ר' רפאל דאבזינסקי. בעודנו נער נשלח על ידי אביו לפלוצק ללמוד תורה. מהר יצא שמו לתהילה כעילוי, ופרנס הקהילה ר' דן לנדא לקחו כחתן לבתו. על שולחן חותנו הגביר ישב רבי אברהם ועסק בתורה. מזמן לזמן היה נוסע לאדמו"ר מסטריקוב רבי פישלה, וקיבל השפעה ממנו. עפ"י עצתו של מורו התכונן לנסוע ליהודי הקדוש מפשיסחה, אלא שבינתיים נפטר היהודי, ולפי מסורת חסידית הצטער על כך גם היהודי שאמר: "יודע אני שהוא קדוש מרחם ויכולתי להשפיע עליו".

פעמיים ביקר רבי אברהם אצל רבי שמחה בונם מפשיסחה ולא הוסיף. כשנשאל לסיבה אמר: "הוא היה מחבב אותי כל כך שלא יכולתי לקבל מרוחו".

בשנת תקע"ט נתמנה לרב בטשכאנוב. רבים אשר התבוננו מקרוב בגדולתו ובצדקתו הפצירו בו שישמש להם אדמו"ר. הוא נעתר לבקשתם של רבי אליעזר הכהן מפולטוסק ורבי יחיאל מאיר מגאסטינין והתחיל לנהוג כרבי. בייחוד פנו אליו רבים לאחר פטירתו של בעל "חידושי הרי"ם", ר' אברהם קיבל על עצמו את התפקיד ואמר בצער: "אבותיי יכלו להסתיר עצמם, אבל אני, בחטאי, מנערותי רצים אחרי".

חמישים ושש שנה כיהן פאר בטשכאנוב, מכל התפוצות פנו אליו בשו"ת. ביניהם גם רבי אליהו גוטמאכר בעניין ישוב ארץ-ישראל. אלפים נהרו אליו ליהנות ממנו עצה ותושייה. את עיקר זמנו הקדיש לחידושי תורה. לעת זקנותו עסק בייחוד בסדר קדשים וטהרות.

מחיבוריו שנדפסו:
"אהבת חסד" על סדר נשים וטהרות,
"זכותא דאברהם", דרושים על שבת הגדול, שבת שובה וליקוטים
"בית אברהם" על כמה סוגיות בש"ס.
ספר גדול "ויעש אברהם" מאת נכדו הרב מנחם מנדיל חיים לנדא מזאוויערציא כולל את נוסח התפלה ומנהגיו של רבי אברהם בתוספת באורים עפ"י ההלכה.

נפטר בה' אדר תרל"ה (1875), כשהוא בן פ"ו. אחר פטירתו נחלקו חסידיו, חלק הלך אחר בנו בכורו רבי זאב וואלף מסטריקוב מח"ס "זר זהב כתר תורה", וחלק אחר תלמידו רבי יחיאל מאיר מגאסטינין.

מקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז


הערות לערך:
שם המעיר: אביעד מרקוביץ
הערה: רבי אברהם מטשכנוב היה גם אביהם של עוד שלושה בנים : הגדול , רבי דוב בעריש מביאלא , מתלמידיו של רבי יצחק מוורקא. השני היה רבי רפאל שהיה אדמו"ר וראש ישיבה בוורשא וילדו הקטן היה רבי יעקב לנדא , הרבי מיעזוב. בתו הקטנה בריינדל הייתה נשואה לרבי יוסף מלבסקי ולאחר שנתאלמנה ממנו נישאה לגאון הפשיסחאי החריף רבי שמואל שינאוור (מוכר בספרות כרבי שמואל מנשסלק , בו השתמשו ומשתמשים חוקרים כמו צבי מאיר רבינוביץ ז"ל) בעל ספר 'רמתיים צופים'.
מקור ההערה: מחקר


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
שמחה בונים מפשיסחה


נושאים קרובים באתר דעת
חסידות