שערי קדושה / ויטאל חיים
צדקה בעידן המודרני / לוי שלמה
רבי יוסף ראש הסדר / גינת ליפא
תורת משה לתורה / אלשיך משה