Untitled Document

אודות האתר היפוך עברית הפוך לדף הבית צור קשר קורסים ללמידה מרחוק חדש באתר  


חדש באתר מחודשים קודמים

דעת - חדש באתר

 

23/10/2018  הארכיון ההיסטורי המחתרתי "עונג שבת" ומייסדו ד"ר עמנואל רינגלבלום ושותפו הרב שמעון הוברבאנד / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
23/10/2018  פונאר - גיא ההריגה שבו נרצחה מרבית יהודי וילנה / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
23/10/2018  צעדת המוות בשואה / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
23/10/2018  יהדות הולנד בשואה / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
23/10/2018  יהדות קובנה והפורט התשיעי / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
23/10/2018  זרקור לקהילות אוסטראה וזמושץ / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
23/10/2018  יהדות הונגריה בשואה / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
23/10/2018  יהדות סלובקיה בשואה / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
23/10/2018  ילדי טהרן / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
23/10/2018  יהדות לוב ותוניסיה בשואה / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
23/10/2018  השרדותם של יחידים בשואה / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
23/10/2018  השמדת יהודים בבורות ההריגה / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
23/10/2018  זרקור לעדויות ממשפט אייכמן / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
23/10/2018  לוחמים יהודים בצבא האדום בתקופת השואה / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
23/10/2018  מחנה הריכוז ברגן בלזן / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
23/10/2018  אתרי אינטרנט העוסקים בשואה / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל

 

15/10/2018  סידור גט גם כשהצדדים נוהגים בשיטת הדלת המסתובבת / החלטה מבית הדין האזורי בחיפה
15/10/2018  חיוב כתובה כשהגירושין היו בגלל מקום המגורים / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים

 

14/10/2018  יחזקאל - דף עבודה - סיכום / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל - דף עבודה - סיכום- נבואת מעשים סמליים ופשרם / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל דף עבודה ומקורות: מיהו נביא שקר / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק ג: דף עבודה / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק ד: דף עבודה / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק ה, דף עבודה / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק ז, דף עבודה / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק ח, דף עבודה / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק ח, מבחן, המסע לירושלים / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק ט, דף עבודה / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק טו, דף עבודה: משל עץ הגפן בעצי היער / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק י, דף עבודה / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק יא, דף עבודה / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק יב, דף עבודה: יחזקאל עובר גלות לממחשת החורבן / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק יג, דף עבודה: נאום נגד נביאי ונביאות השקר / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק יד, דף עבודה / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק לד, בוחן: נבואה על רועי ישראל / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק לה, דף עבודה / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק לז, דף עבודה: חזון העצמות היבשות / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרקים א-ו, בוחן / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרקים יז, חי, יט, מבחן / בן יעקב אברהם
14/10/2018  מבנה ספר יחזקאל - נושאי הפרקים / בן יעקב אברהם
14/10/2018  ספר יחזקאל - מבחן / בן יעקב אברהם
14/10/2018  שאלון על יחזקאל הנביא / בן יעקב אברהם
14/10/2018  ניסוי בנתרן ומים / בן חמו משה
14/10/2018  בבא קמא , פרקים ו-ח / רוזנברג יהודה
14/10/2018  תורת משה לתורה / רבי משה אלשיך

 

11/10/2018  מרחשון - מרח-שון - 'הוא החודש השמיני' / רחמים שר שלום

 

08/10/2018  חיוב גט בשל אלימות ושתיינות, הימנעות מלזון, פירוד ממושך, מאיסות ומרידה הדדית / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
08/10/2018  תנאי הרחקת אדם מביתו בצו הגנה – מהות וסדרי דין בהלכה ובחוק / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים
08/10/2018  אל גאון הירדן / ד"ר אסתר קאפח

 

07/10/2018  דירה שחלקה – מתנת הורים, רכב הרשום ע"ש צד אחד, טענות הברחה וקיזוז; כתובה – טענת ''מורדת'' ו''מקללת'' / פסק דין מבית הדין האזורי בנתניה
07/10/2018  לאור הוראת בית הדין, משרד החינוך משהה מורה סרבנית גט מעבודתה / פסק דין מבית הדין האזורי בחיפה
 

אזרחות
אמנות
אנציקלופדיה יהודית
ארץ ישראל
ביבליוגרפיה
גטו ורשה
גיליונות נחמה
דפי עבודה
דילמות ערכיות
הלכה
הסטוריה
חגים
חינוך
חסידות
כתבי עת
למידה מרחוק
לשון
מבחנים
מולטימדיה
מחשבת ישראל
מינהל החמ"ד
מעמקים
מפות
משחקים
משפחה
משפט עברי
ספרות
ספריה וירטואלית
עבודות לתלמידים
צבא ומלחמה
קורסים מתוקשבים
רפואה והלכה
שבילי התנ"ך
שבת ומועדים
שואה
שירים
שמיטה
תפילה
תולדות ישראל
תושב"ע
תן חיוך
תנ"ך
תקשורת

English Site


דעת - לימודי יהדות ורוח
© 2010

עיצוב אתר: תהילה ברנשטיין | פיתוח: שלומית רוזנברג, דעת; בשיתוף סי מערכות