24/05/2020  ;חיוב בגט לאחר מעשה כיעור / החלטה מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
24/05/2020  חיוב בגט לאחר מעשה כיעור / פסק דיןמ בית הדין האזורי בירושלים
24/05/2020  היתר נישואין לקטינה שכבר עמדה תחת החופה / נימוקים לפסק הדין מיום ח אלול תשע"ט (08.09.2019) מבית הדין האזורי בירושלים
24/05/2020  תנאי סמכויות בית הדין בתביעת גירושין ובתביעת כתובה כשאחד הצדדים אינו אזרח ישראל או תושב בה ומהות הזיקה ההלכתית בין שתי התביעות / פסק דין מבית הדין הגדול בירולשים

 

20/05/2020  בירורי שמות – מי שנקראת בשני שמות / נימוקים לפסק דין מבית הדין האזורי בבאר שבע

 

13/05/2020  אלכסנדר זייד - עובדות לעומת מיתוס / ד"ק ניצה דורי

 

07/05/2020  פסק הדין כקובע זכויות בנכס למפרע / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים
07/05/2020  חובת בעל במדור ואי־חיוב האישה בגירושין למרות פירוד ממושך משנעשה זה ביוזמת הבעל ותוך בגידתו / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
07/05/2020  חיוב אם אמידה במזונות ילדים במשמורת מלאה שוויונית או בהסדרי שהות / פסק דין מבית הדין האזורי בחיפה
07/05/2020  תנאי חיוב מדין ''נהנה'' ו''יורד'' ותנאי חיוב שבועת השותפין / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
07/05/2020  אהבה בימי כולרה / יהודה איזנברג

 

06/05/2020  תנ"ך להעתקת קטעים ופרקים ללימוד ולהוראה מאת אליצור עמנואל

 

04/05/2020  בני זוג שחיו ללא חיי אישות מבחירה- זכויותיהם הממוניות בהלכה, בחוק ובפסיקה האזרחית / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
04/05/2020  דין הכתובה בגירושין שבגין תלונות האישה על בעלה והרחקתו מהבית וכששורש הסכסוך בדרישתה שלא לגור בסמיכות לחמותה / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים
04/05/2020  אכיפת גט על אישה שחויבה בו ותובעת כתובה טרם הדיון בתביעתה / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים
04/05/2020  כללים בחיוב אב ואם במזונות ילדים עד גיל שש / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
04/05/2020  רעואל המדיני / יוסף מכאל יוסקוביץ

 

01/05/2020  נבואות ירמיהו על רקע האירועים בתקופת יאשיהו / ד"ר צפורה שויצקי

 

30/04/2020  עיכוב פירוק שיתוף בנכסים שאינם במחלוקת טרם סיום הסכסוך בשאר הנכסים / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אבבי יפו
30/04/2020  הליך פלילי בגלל סרבנות גט / החלטה מבית הדין האזורי בחיפה
30/04/2020  תביעת רכוש בניגוד לאמור בהסכם ממון / החלטה מבית הדין האזורי בתל אביב יפו

 

29/04/2020  מגיפות במקורות תלמודיים / שולמית ולר בהשתתפות יהודה איזנברג

 

21/04/2020  תפילה לעת קורונה / יהודה איזנברג

 

20/04/2020  התחזות, גניבת דעת וקבלת דבר במרמה / אביעד הכהן
20/04/2020  על נגיפים ומגפות במקורות המשפט העברי – חלק א / אביעד הכהן
20/04/2020  על נגיפים ומגפות במקורות המשפט העברי – חלק ב / אביעד הכהן
20/04/2020  סיכול חוזים עקב מגפת הקורונה. חלק א: חוזי עבודה ושירותים / מיכאל ויגודה

 

19/04/2020  תביעת רכוש בניגוד לאמור בהסכם ממון / החלטה מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
19/04/2020  נפגעי עבירות מין בהליך הפלילי / מיכאל ויגודה

 

14/04/2020  השנים האחרונות של נתן אלתרמן/ / בלפור חקק
14/04/2020  אלתרמן וזך בחולות בליל שרב / בלפור חקק
14/04/2020  המשורר שב בשינֶל מאֻבָּק / הרצל חקק

 

02/04/2020   עבודות בתושב"ע לתלמודי תורה / ישראל יצחק הלוי איצקוביץ
02/04/2020  מפת אברהם בן יעקב בהגדת אמסטרדם 1695 / פלט בר סתו
02/04/2020  קביעת הימים בהם יחול ראש חודש / רחמים שר שלום

 

30/03/2020  להוראת סיפור מכות מצרים / אורי סמט
30/03/2020  כוחה של נתינה / ד"ר דינה לוין
30/03/2020  כוחה של נתינה / ד"ר דינה לוין

 

24/03/2020  פטור מדמי שימוש בדירה העומדת למכירה / החלטה מבית הדין האזורי בפתח תקוה

 

19/03/2020  גמרא, בבא קמא: חוברת עבודה ולימוד בפרק הכונס / פופר אשר
19/03/2020  גמרא, בבא קמא: סיכומי סוגיות בעיון בפרק ראשון - ארבע אבות / פופר אשר
19/03/2020  המלצה לגירושין / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו

 

17/03/2020  גדעון רפאל בן-מיכאל / "מעת לעט" - מבחר מאמרים שנתפרסמו בעיתונים
17/03/2020  תוקפה ההלכתי של התחייבות בסכום גבוה בכתובה / הרב עידו שחר

 

12/03/2020  תשלומי אם ל''מזונות'' בן בנה – מתנה לבן החב בהם או הלוואה? / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים

 

09/03/2020  היתר נישואין – פנוי - מינקת / פסק דין מבית הדין האזורי באשקלון
09/03/2020  איזו לקות תוגדר ''מום'' שהעלמת היותו באישה תביא לראיית התחייבות הכתובה כמקח טעות? / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
09/03/2020  מחלת נפש שהוסתרה, אלימות הבעל, ודין הכתובה / פסק דין מבית הדין האזורי בפתח תקוה

 

23/02/2020  על צלמיות, פרצופונים ורגשונים (אימוג'י) בראי המשפט / אביעד הכהן

 

20/02/2020  חליצת צעיר האחים, ודין חליצת מומר / נימוקים לפסק דין מבית הדין האזורי בבאר שבע
20/02/2020  דחיית טענת הבעל לשיתוף בדירת האישה / החלטה מבית הדין האזורי בתל אביב-יפו