09/07/2019  יישום שיטות הוראה חלופיות על ידי מורים: תפקיד ההתנסות המעשית וחשיבותה של הכשרת המורים / ד"ר חסן ח'לאילה

 

08/07/2019  סיפור וסוגיה / שולמית ולר וצוות מחקר

 

27/06/2019  חיוב האשה בגט מדין ר'' ירוחם ועוברת על דת על פי אומדנא ודין מרומה / פסק דין מבית הדין האזורי בבאר שבע
27/06/2019  חיוב האם במזונות ילדים כשהם במשמורת האב / החלטה מבית הדין האזורי בתל אביב יפו

 

25/06/2019  סמכות בית הדין לדון במחלוקת על שינוי שם משפחתו של הקטין בעקבות הגירושין / פסק דין מבית הדין האזורי בחיפה
25/06/2019  תביעת פיצוי והוצאות בעקבות בגידה / פסק דין מבית הדין האוזרי ברחובות
25/06/2019  דמי מדור קטין כאשר הגרושה דרה אצל הוריה / נימוקים לפסק דין מבית הדין האזורי בנתניה

 

18/06/2019  נאמנות אם או אי־נאמנותה לפסול את בנה המוחזק כהן ולהתירו בגיורת פסק דין מבית הדין האזורי תל אביב יפו
18/06/2019  חיוב במזונות אישה ודחיית טענת מורדת / החלטה מבית הדין האזורי בירושלים
18/06/2019  גביית כתובה באמצעות ההוצאה לפועל בתוספת ריבית פיגורים / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים

 

16/06/2019  חיוב בגט בטענת מאיס עליי על רקע ניכור וניתוק ריגשי, הרחקות דרבינו תם – מקור וטעם הדין / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו

 

11/06/2019  פסיקת הוצאות כנגד אם היוצרת ניכור הורי תוך עלילה כי האב פגע מינית בבת / החלטה מבית הדין האזורי בירושלים
11/06/2019  פסילת עורכי דין בגלל הפרעה בוטה בקיום הליך תקין / החלטה מבית הדין האזורי בירושלים
11/06/2019  תנאים בהסכם ממון העלולים לפגוע בכשרות הגט / החלטה מבית הדין האזורי בפתח תקוה
11/06/2019  תפילת ותיקין בחג השבועות מול הר הבית / יהודה איזנברג
11/06/2019  משכמו ומעלה - שאול המלך בספרות העברית / רחל עופר

 

10/06/2019  דחיית בקשה להצמיד את חיוב המזונות למדד / החלטה מבית הדין האזורי בפתח תקוה
10/06/2019  דחיית בקשה לסתירת דין החלטה מבית הדין האזורי באשקלון

 

06/06/2019  מתי תקים טענת אלימות עילה עצמית לחיוב גט וכתובה ומתי תיצור רק ''אמתלא מבוררת'' לטענת מאיסות? / פסק דין מבית הדין האזורי בפתח תקוה
06/06/2019  המעכב גט בשל תביעות ממוניות וסייעניו הנוקטים דרכים פסולות של הטלת אימה / החלטה מבית הדין הקגדול בירושלים
06/06/2019  סמכות בית הדין לדון ב''זכות נחזית לכאורה'' של מתנגדת לצו ירושה / פסק דין מבית הדין הדגדול בירושלים
06/06/2019  נאמני הקדש – תפקידם ומעמדם, חובתם בדיווח וכפיפותם לבית הדין, סמכות ושיקולי בית הדין במינוים / פסק דין בעירעור מבית הדין הגדול בירושלים

 

28/05/2019  דין ''משפחה שנטמעה'' בעולי רוסיה ובעדת ''בני ישראל'' בהודו / החלטה מבית הדין האזורי בפתח תקוה
28/05/2019  חיוב גירושין ודחיית טענת שלו''''ב בפירוד ממושך וכאשר יש ''רגליים'' לטענת בגידה / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים

 

22/05/2019  שירי תפילה / שושנה אידל
22/05/2019  שתי אגדות ופירושן / אליעזר היון
22/05/2019  אשר קרך בדרך / יהושע רוזנברג
22/05/2019  היחס לרבנות הראשית לישראל / אורי בצלאל פישר

 

20/05/2019  בקשה למתן זכות טיעון שהוגשה בחוסר תום לב / החלטה מבית הדין האזורי בחיפה
20/05/2019  פעולות מרי, הקמת מחתרות והתקוממויות בגיטאות /המכון לחקר השואה - עורך : גדעון רפאל בן מיכאל

 

19/05/2019  היתר מינקת / פסק דין מבית הדין האזורי באשקלון

 

16/05/2019  חיוב בעל בגירושין אף ששנים רבות עיגנה האישה אותו, ביקורת על ב''''כ האישה המנציחות את עיגון האשה / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים
16/05/2019  דחיית בקשה למניעת פרסום פסק המכיל ביקורת וגילוי האמת על התנהלות באת כוח המערערת והארגון שבראשו עמדה / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים

 

15/05/2019  היתר נישואין למינקת / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
15/05/2019  חיוב בעל חולה סכיזופרניה בגט, מזונות מעוכבת והגבלות / פסק דין והחלטה מבית הדין האזורי בירושלים
15/05/2019  ביקורת חיצונית על תסקיר מוטה של שירותי הרווחה / פסק דין מבית הדין האזורי בחיפה
15/05/2019  מעגן שהפך עורו ותובע גירושין בעוד אשתו העגונה דורשת עתה לדון ברכוש תחילה / החלטה מבית הדין האזורי בפתח תקוה
15/05/2019  חיוב מזונות ילדים במשמורת משותפת / פסק דין מבית הדין האזורי באשקלון

 

11/04/2019  בירור יוחסין – בית הדין'' חשש זנות מקרובים / פסק דין מבית הדין האזורי בבאר שבע הרכב יוחסין

 

08/04/2019  ה''קרע'' ומועדו, פערי מוניטין אישי וכוונת שיתוף – מהות, מדדים ודרכי חישוב / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
08/04/2019   תוקף הסכמה לחוות דעת שמאית משהוכחה גמירות דעת ומשפעלו הצדדים לפיה אף טרם הבשלת חוזה מכ / פסק דין מבית הדין האזורי בנתניה

 

07/04/2019  העמדת כתובה הנקובה ב''מאתיים זקוקין'' על כפל הסכום המינימלי לפרנסת אדם יחיד לשנה / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
07/04/2019  החזר מזונות שהוונו ושולמו מראש בעת חלוקת הרכוש נוכח שינויי משמורת / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים
07/04/2019  נאמנות אישה על מרידת בעלה / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
07/04/2019  הדדיות בבושת דברים - עמנואל נהון / גליונות פרשת השבוע משרד המשפטים
07/04/2019  יחסי החמות וכלתה ותוצאותיהם המשפטיות - אביעד הכהן / גליונות לפרשת שבוע - משרד המשפטים

 

04/04/2019  צו איסור העסקה באגד כהרחקה דר''''ת / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים

 

28/03/2019  עדיפות לימודי קטין במוסד שליבו חפץ, אף שרמתו הדתית פחותה, על ישיבתו בטל בשל התנגדות האב לכך / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול ביורשלים
28/03/2019  איום בתלונה שהביא לעזיבת הבעל את הבית המשותף – מתי יגרור את חיוב האישה בדמי שימוש? / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים
28/03/2019  משמורת שאינה משותפת למרות זמני שהות שווים – בין זמני שהות לשוויון באחריות ההורית / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו

 

26/03/2019   חיוב כתובה במרידה הדדית שבאשמת הבעל, חיובה וחיוב מזונות מן העיזבון למרות המרידה – אם מת הבעל קודם לגירושין / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים